Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, dana 09. siječnja 2019.g. objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U Narodnim novinama broj 112/2018 od 14. […]