DJEČJI VRTIĆ “MALI MEDVJED”

Kukurini 2a, Pićan

OIB: 76568186243

Ravnateljica: Kristina Đurović

tel: 099/4869-106

e-mail: kristinadjurovic@net.hr