KONTAKT

 

Pročelnica JUO
Martina Bilić
Telefon: 052/887-054
Mobitel: 099/200-0041
E-mail: martina.bilic@pican.hr

 

Stručni suradnik za poslove proračuna, računovodstva i financija
Vesna Krpan
Telefon: 052/887-052
E-mail: racunovodstvo@pican.hr

 

Stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog Načelnika i općinskog Vijeća
Mirjana Ban
Telefon: 052/887-048
E-mail: administrator@pican.hr

 

Referent za komunalno gospodarstvo – komunalni redar
Silvano Smoković
Telefon: 052/887-056
Mobitel: 098/391-806
E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr

 

Viši stručni suradnik za ekologiju, kulturu i turizam (vježbenik)
Voditeljica Interreg Slo-Hrv projekta “Živa coprnija-Živa štrigarija”
Elis Baćac
telefon: 052/887-047
E-mail: elis.bacac@pican.hr

 

Stručni suradnik za poslove proračuna, računovodstva i financija (vježbenik)
Asistentica na Interreg Slo-Hrv projektu “Živa coprnija-Živa štrigarija”
Samanta Floričić Fonović
telefon: 052/887-047
E-mail: samanta.floricic.fonovic@pican.hr

 

Službenik za informiranje:
Martina Bilić
Telefon: 052/887-048
Fax: 052/887-058
Mobitel: 099/200-0041
E-mail: martina.bilic@pican.hr

 

Osoba zadužena za nepravilnosti:
Martina Bilić
Telefon: 052/887-048
Fax: 052/887-058
Mobitel: 099/200-0041
E-mail: martina.bilic@pican.hr

 

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:
PON, UTO, ČET, PET           07,00 – 15,00
SRIJEDA                                07,00 – 19,00
DNEVNI ODMOR                 10,30 – 11,00

Uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela za prijem stranaka:

  • PON, UTO, ČET, PET         8,00 – 10,00
  • SRIJEDA                               16,00 – 18,00

Uredovno vrijeme Općinskog načelnika za prijem stranaka:

  • UTORAK                               9,00 – 11,00

 

Odluka o ustroju JUO Općine Pićan Pravilnik o unutarnjem redu JUO Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u JUO Općine Pićan