KONTAKT

 

Stručni suradnik za poslove proračuna, računovodstva i financija
Vesna Krpan
Telefon: 052/887-048
E-mail: racunovodstvo@pican.hr

 

Stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog Načelnika i općinskog Vijeća
Mirjana Ban
Telefon: 052/887-048
E-mail: administrator@pican.hr

 

Referent za komunalno gospodarstvo – komunalni redar
Silvano Smoković
Telefon: 098/391-806
E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr

 

Vježbenik – viši stručni suradnik za ekologiju, kulturu i turizam
Martina Bilić
Telefon: 052/887-048
Mobitel: 099/200-0041
E-mail: martina.bilic@pican.hr

 

Službenik za informiranje:
Martina Bilić
Telefon: 052/887-048
Fax: 052/887-058
Mobitel: 099/200-0041
E-mail: martina.bilic@pican.hr

 

Osoba zadužena za nepravilnosti:
Martina Bilić
Telefon: 052/887-048
Fax: 052/887-058
Mobitel: 099/200-0041
E-mail: martina.bilic@pican.hr

 

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:
PON, UTO, ČET, PET           07,00 – 15,00
SRIJEDA                                 07,00 – 19,00
DNEVNI ODMOR                 10,30 – 11,00

 

Odluka o ustroju JUO Općine Pićan

 

Pravilnik o unutarnjem redu JUO

 

Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u JUO Općine Pićan