Poslovnik o radu Općinskog vijeća i Izmjene i dopune

 

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

 

 • Valter Fonović (IDS)
  • Član

 

 

 • Branko Ružić (Lista grupe birača – nositelj Ružić Branko)

 

 

 • Siniša Sergo (Lista grupe birača – nositelj Ružić Branko)

 

 • Jasmina Slivar (Lista grupe birača – nositeljica Slivar Jasmina)

 

 • Livio Vretenar (IDS)
  • Član

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Administrativna komisija:
 • MIRJANA BAN, predsjednik
 • TIHANA LUKEŽ, član
 • ROSANA ŽGALJARDIĆ, član
Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo:
 • DRAŽENA TEŽAK, predsjednik
 • MARIJANA KRULIĆ, član
 • ANTUN BAŽON, član
 • BRANKO KOLIĆ, član
 • NIKA KIKOVIĆ, član
Odbor za izbor i imenovanja i mjesnu samoupravu:
 • DANIEL STANIĆ, predsjednik
 • MATEJ SELAR, član
 • KRISTINA ĐUROVIĆ, član
 • SINIŠA SERGO, član
 • LIVIO VRETENAR, član
Komisija za predstavke i pritužbe:
 • LIVIO VRETENAR, predsjednik
 • SINIŠA SERGO, član
 • VALTER FONOVIĆ, član
Komisija za rješavanje žalbi u upravnom postupku:
 • DEAN MOČINIĆ, predsjednik
 • MARČELO TEŽAK, član
 • ANALEA TEŽAK, član
Komisija za međunarodnu suradnju i odnose s inozemstvom:
 • KRISTINA ĐUROVIĆ, predsjednik
 • MAURICIO BRENKO, član
 • MATEJ SELAR, član
Komisija za popis birača:
 • KRISTINA ČULE, predsjednik
 • SILVIJA ŠUPLJINA BURŠIĆ, zamj. Predsj.
 • TINA ŠIROL, član
 • TIHANA LUKEŽ, zamjenik člana
 • ŽELJKA TONČIĆ, član
 • SEBASTIJAN BAN, zamjenik člana
Odbor za financije:
 • BISERKA FRANKOVIĆ, predsjednik
 • NEVA GRŽINIĆ, član
 • LJILJANA BAĆAC, član
Odbor za komunalne poslove:
 • EDO VRETENAR, predsjednik
 • BRANKO JURAN, član
 • SILVANO SMOKOVIĆ, član
 • IGOR LUKEŽ, član
 • DAVOR LUKEŽ, član
Savjet za sigurnost prometa:
 • ELVIS BRENKO, predsjednik
 • ANDRIJA LUKEŽ, član
 • ELVIS SLIVAR, član
Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu:
 • DORIJANO BRENKO, predsjednik
 • BOJANA TONČIĆ, dopredsjednik
 • SAMANTA STARČIĆ-PALISKA,član
 • KRISTIJAN TONČETIĆ, član
 • ANTON KURELOVIĆ, član
 • DAMIR DEPIKOLOZVANE, član
 • GORAN VRETENAR, član
 • DANIJEL TEŽAK, član
 • ALEN ANIČIĆ, član
Komisija za kulturu, turizam i sport:
 • MATEJ SELAR, predsjednik
 • DANIEL STANIĆ, član
 • ŽELJKA TONČIĆ, član
 • SANJA BAĆAC, član
 • ŽELJKO KRULIĆ, član
Komisija za dodjelu priznanja:
 • MIROSLAV JELENIĆ, predsjednik
 • BRENKO DORIJANO, člank
 • MIRO TONČIĆ, član
 • BRANKO PILETIĆ, član
 • NEVEN VRETENAR, član
Odbor za zaštitu okoliša:
 • KRISTINA ĐUROVIĆ, predsjednik
 • NEVENKO BAĆAC, član
 • KLAUDIO HEKIĆ, član
 • HELENA BABIĆ, član
 • ANTUN BAŽON, član