Poslovnik o radu Općinskog vijeća i Izmjene i dopune

 

 

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

 

  • Anton Glavač (IDS)
    • Član

 

 

 

 

 

 

 

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Administrativna komisija:
Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo:
Odbor za izbor i imenovanja i mjesnu samoupravu:
Komisija za predstavke i pritužbe:
Komisija za rješavanje žalbi u upravnom postupku:
Komisija za međunarodnu suradnju i odnose s inozemstvom:
Komisija za popis birača:
Odbor za financije:
Odbor za komunalne poslove:
Savjet za sigurnost prometa:
Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu:
Komisija za kulturu, turizam i sport:
Komisija za dodjelu priznanja:
Odbor za zaštitu okoliša: