Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) javni naručitelj Općina Pićan, donosi 1. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku godinu 2020.:

1. ID Plana nabave 2020