Arhiva objava

1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan

08. kolovoza 2017. | Sjednice

1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan je održana dana 04. kolovoza 2017.g. sa početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Informacija o donošenju Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2018. – 2022.g.,
 2. Verifikacija zapisnika sa telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan,
 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017. godinu,
 4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2017. godinu,
 5. Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan,
 6. Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo,
 7. Odluka o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan,
 8. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 1449, k.o. Tupljak,
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za razdoblje lipanj – prosinac 2017.g.,
 10. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave,
 11. Odluka o izboru člana upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin,
 12. Vijećnička pitanja.

Predsjednik vijeća je predložio da se na dnevni red doda točka pod broj 1. Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan. Prijedlog je usvojen, te je usvojen dnevni red kako slijedi:

 1. Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan,
 2. Informacija o donošenju Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2018. – 2022.g.,
 3. Verifikacija zapisnika sa telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan,
 4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017. godinu,
 5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2017. godinu,
 6. Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan,
 7. Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo,
 8. Odluka o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan,
 9. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 1449, k.o. Tupljak,
 10. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za razdoblje lipanj – prosinac 2017.g.,
 11. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave,
 12. Odluka o izboru člana upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin,
 13. Vijećnička pitanja.

 

Dnevni red
 1. Zapisnik – konstituirajuća sjednica
 2. Odluka o izradi strategije razvoja turizma
 3. Zapisnik – telefonska sjednica
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2017
 5. II Izmjene i dopune Proračuna 2017
 6. Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport
 7. Odluka o imenovanju članova Odbora za socijalu
 8. Odluka o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika
 9. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra
 10. Odluka o raspor. sredstava za rad pol.str.
 11. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave
 12. Odluka o izboru člana upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin