13. redovna sjednica Općinskog vijeća je održana dana 17. travnja 2015. godine, sa početkom u 19,30 sati, u vijećnici Općine Pićan.

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika za 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

2. Verifikacija zapisnika sa tematske sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

3. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna

4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata

5. Donošenje Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja

6. Donošenje Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Pićan

7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi

9. Očitovanje o Zamolbi Elis Baćac za financiranje poslijediplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

10. Informacija o provedenom lokalnom referendumu

11. Vijećnička pitanja.

 

Poziv za sjednicu

 

1. Zapisnik sa 12. sjednice

 

2. Zapisnik sa tematske sjednice

 

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Prihodi – opći dio Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Rashodi – opći dio Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Rashodi – poseban dio

 

4. Odluka o raspodjeli rezultata

 

5. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja Plan financijskih sredstava za sustav zaštite i spašavanja

 

6. Odluka o izradi PUR-a

 

7. Program gradnje objekata i uređaja kom.infr.

 

8. Program javnih potreba u kulturi

 

9. Zamolba za financiranje poslijedip. studija Ugovor za suf.studija – prijedlog Odluka o sufinanciranju studija

 

10. Izvješće o provedenom lokalnom referendumu