14. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan je održana dana 15. srpnja 2015. godine, sa početkom u 19,30 sati, u vijećnici Općine Pićan.

 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

2. Donošenje Odluke o izradi Dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan

3. Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan

4. Donošenje Odluke o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog Načelnika – uklonjeno sa dnevnog reda

6. Donošenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2015. godinu

7. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

8. Donošenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva 2015. godine

9. Donošenje Programa javnih potreba i usluga u zdravstvu za 2015. godinu

10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2015. godinu

11. Donošenje Socijalnog programa Općine Pićan za 2015. godinu

12. Donošenje Programa potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2015. godini

13. Vijećnička pitanja.

 

Poziv za sjednicu

 

2.  Odluka o izradi Dopune PPU

3.  Odluka o raspolaganju imovinom

4.  Odluka o radnom timu

5.  – uklonjeno sa dnevnog reda –

6.  Program izrade dokumenata

7. Program održavanja objekata i uređaja

8.  Program poticanja razvoja malog gospodarstva

9.  Program potreba u zdravstvu

10.  Program potreba u sportu

11.  Socijalni program

12.  Program potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti