Arhiva objava

16. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan

10. studenoga 2015. | Novosti, Sjednice

16. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je dana 06. studenoga 2015. godine, sa početkom u 18,30 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”
 3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan
 4. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 5. Odluka o predaji vodoopskrbnog cjevovoda ispod kote 300 na području Općine Pićan
 6. Odluka o grobljima na području Općine Pićan
 7. Odluka o visini grobnih naknada na groblju u Pićnu
 8. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pićan za 2014. godinu
 9. Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića “Mali medvjed” Pićan
 10. Vijećnička pitanja.

Predsjednik vijeća je predložio da se na dnevni red doda Odluka o osnivanju udruge Lokalne akcijske grupe u ribarstvu. Prijedlog je prihvaćen, te je time navedena Odluka postala točkom 10. dnevnog reda, a vijećnička pitanja točkom 11.

Dnevni red:

Poziv za sjednicu

 1. Zapisnik
 2. Odluka o donošenju UPU PZ “Jurani”
 3. Odluka o donošenju ID PPU OP
 4. Odluka o donošenju ID Odluke o koeficijentima
 5. Odluka o predaji vodoopsk. cjevovoda    Nalaz sudskog vještaka    Knjigovodstvena vrijednost
 6. Odluka o grobljima
 7. Odluka o visini grobnih naknada
 8. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju PGO    Izvješće o izvršenju PGO
 9. Odluka o sufinanciranju DV
 10. Odluka o osnivanju FLAG-a