Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) javni naručitelj, Općina Pićan, donosi 2. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku godinu 2019.:

2. ID Plana nabave 2019