Arhiva objava

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan

13. listopada 2017. | Novosti, Sjednice

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan je održana dana 12. listopada 2017. godine sa početkom u 18,30 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Informacija o Interreg projektu Slovenija-Hrvatska “Živa coprnija-Živa štrigarija”
 2. Verifikacija zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 3. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2017. godinu
 4. Odluka o porezima Općine Pićan
 5. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu
 6. Odluka o sufinanciranju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2017./2018.
 7. Odluka o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja
 8. Odluka o imenovanju članova Administrativne komisije
 9. Odluka o imenovanju članova Komisije za statut, poslovnik i zakonodavstvo
 10. Odluka o imenovanju članova Odbora za izbor, imenovanja i mjesnu samoupravu
 11. Odluka o imenovanju članova Komisije za predstavke i pritužbe
 12. Odluka o imenovanju članova Komisije za rješavanje žalbi u upravnom postupku
 13. Odluka o imenovanju članova komisije za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom
 14. Odluka o imenovanju članova Komisije za popis birača
 15. Odluka o imenovanju članova Odbora za financije
 16. Odluka o imenovanju članova Odbora za komunalne poslove
 17. Odluka o imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa
 18. Odluka o imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 19. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o plaćanju troškova prijevoza od Centra “Liče Faraguna” Labin
 20. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o davanju jednokratne financijske pomoći
 21. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o poklon-bonovima povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
 22. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o financiranju troškova vrtića
 23. Vijećnička pitanja.
Poziv za sjednicu
 1. Informacija o Interreg projektu “Živa štrigarija”
 2. Zapisnik sa 1. redovne sjednice
 3. III Izmjene i dopune Proračuna za 2017
 4. Odluka o porezima Općine Pićan
 5. Odluka o otpisu potraživanja za kom.nak.
 6. Odluka o sufinanciranju školskih marendi
 7. Komisija za dodjelu priznanja
 8. Administrativna komisija
 9. Komisija za statut, poslovnik i zakonodavstvo
 10. Odbor za izbor i imenovanja i mjesnu samoupravu
 11. Komisija za predstavke i pritužbe
 12. Komisija za rješavanje žalbi u upravnom postupku
 13. Komisija za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom
 14. Komisija za popis birača
 15. Odbor za financije
 16. Odbor za komunalne poslove
 17. Savjet za sigurnost prometa
 18. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 19. Odluka o prihvaćanju prijedloga – prijevoz Liče Faraguna
 20. Odluka o prihvaćanju prijedloga – jednokratna
 21. Odluka o prihvaćanju prijedloga – poklon-bonovi
 22. Odluka o prihvaćanju prijedloga – vrtić