20. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je 20. travnja 2016.g. s početkom u 19,30 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2015. godinu
 3. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2016. godinu
 4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih listi i vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2016. godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2015. godinu
 6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2016. – 2019. godinu
 7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2016. godinu
 8. Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Pićan
 9. Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Pićan
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2015. godinu
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije
 12. Vijećnička pitanja.

 

Poziv

 

 1. Zapisnik
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015.g.
 3. Program javnih potreba u kulturi za 2016.g.
 4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad 2016.g.
 5. Izvješće o stanju sustava CZ u 2015.g.
 6. Smjernice za org. i razvoj sustava CZ 2016-2019
 7. Godišnji plan razvoja sustava CZ 2016.g.
 8. Odluka o organiziranju obavljanja poslova CZ
 9. Odluka o osnivanju Tima CZ opće namjene
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu         Izvješće o radu
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća obavljenoj reviziji    Izvješće o obavljenoj reviziji