Na temelju članka 6. stavka 1. Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 604-01/23-01/2, URBROJ: 2163-30-01-23-3 od 03.03.2023.g.), utvrđuje se, dostavlja Načelniku Općine Pićan i objavljuje se PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA 1. MATEA IVANČIĆ 2. ZITA ŠVIĆ 3. NINA SMOKOVIĆ   Na prijedlog rang liste stipendista […]