Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) i članka 13. stavka 3. Odluke o zakupu i privremenom korištenju poslovnih prostora („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/23), Općinski načelnik Općine Pićan […]