Mjesečna arhiva: rujan 2023

Informacija o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna, operatera ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Informaciju o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta […]

Vandalizam i oštećenja Općinske imovine

Vandalizam i oštećenja Općinske imovine jedan je od učestalijih problema s kojima se susreću mnoge urbane sredine, pa tako i Općina Pićan. Kao neke od primjera vandalizma možemo navesti: uništavanje opreme komunalne infrastrukture, uništavanje klupa, oštećivanje zelenila, oštećivanje, premještanje i šaranje prometnih znakova i ostale prometne opreme, oštećivanje kulturnih dobara i spomenika, pisanje grafita po […]

Obavijest o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan

U skladu sa člankom 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), Općina Pićan izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan s popratnom dokumentacijom. Uvid u prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti svakim radnim danom od 21. rujna do […]

Poziv gospodarstvenicima s područja Općine Pićan na iskaz interesa za dualno stipendiranje

Poštovani poduzetnici i obrtnici, Pravilnikom o stipendiranju Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/22) nastoji se stipendistima pružiti bolji uvjeti, ali isto tako važne su i potrebe poduzetnika i obrtnika s područja Općine Pićan, te stoga s tim ciljem postoji mogućnost dualnog stipendiranja koje otvara mogućnost pronalaženja adekvatne radne snage za poduzetnike i obrtnike koji […]

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu

U cilju prikupljanja informacija o interesima i potrebama zajednice te povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu, u proces kreiranja Proračuna mogu se priključiti i građani kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna, stoga pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge i sugestije o raspodjeli proračunskih sredstava Općine Pićan za […]

Izvješće s 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

Dana 15. rujna 2023. godine u 19,00 sati održana je 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 7 od 9 vijećnika. Vijećnici Daniel Vretenar i Silvan Juran bili su opravdano odsutni. Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić. Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red: 1. Verifikacija […]

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka […]

Odluka o poništenju Natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka […]

Obavijest o mogućnostima obavljanja logopedskih tretmana

Poštovani roditelji, Općina Pićan već dugi niz godina financira preventivne sistematske preglede četverogodišnjaka, dijagnostike govorno jezičnog poremećaja, izgovora, čitanja i pisanja i logopedijsku terapiju, te tretmane osoba s afazijom. Ugovorena logopedinja za Općinu Pićan je Nada Zupičići iz Trgeta, a od 01.08. je suradnja ostvarena i s obrtom “Bumbar” iz Buzeta, logopedinjom Valentinom Černeka, stoga […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – vježbenik za radno mjesto višeg referenta za proračun, računovodstvo i financije

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, dana 12. rujna 2023.g. objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U Narodnim novinama broj 93/2023 od […]

Poziv stipendistima na dostavu dokumentacije za nastavak isplate stipendije

Pozivaju se svi postojeći stipendisti (učenici i studenti) Općine Pićan da najkasnije do 15. listopada 2023.g. dostave potvrde škole ili fakulteta o upisu u narednu školsku odnosno akademsku godinu, te potvrde o prebivalištu ili kopije važećih osobnih iskaznica. Dokumentacija se dostavlja na e-mail info@pican.hr, osobno u Općinu Pićan ili poštom na adresu Pićan 40, 52332 […]

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka […]

Službene novine Općine Pićan

Službene novine Općine Pićan

Postavite pitanje

Postavite pitanje općini Pićan

Galerija slika

Galerija slika općine Pićan

Kalendar obavijesti

rujan 2023
P U S Č P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Arhiva objava