21. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan je održana 30. lipnja 2016. g. s početkom u 17,30 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Program potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2016.g.
 3. Program poticanja razvoja malog gospodarstva 2016.g.
 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
 5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
 6. Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2016.g.
 7. Program javnih potreba i usluga u zdravstvu za 2016.g.
 8. Program javnih potreba u sportu za 2016.g.
 9. Socijalni program Općine Pićan za 2016.g.
 10. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2016.g.
 11. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 12. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 15847, k.o. Pićan
 13. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade,
 14. Vijećnička pitanja.
Poziv za sjednicu

 

 1. Zapisnik sa 20. sjednice
 2. Program potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti
 3. Program poticanja razvoja malog gospodarstva
 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 6. Program izrade dokumenata prostornog uređenja
 7. Program javnih potreba i usluga u zdravstvu
 8. Program javnih potreba u sportu
 9. Socijalni program
 10. 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2016.g.
 11. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama
 12. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra

O točci 13. – Odluci o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, Općinsko vijeće je nakon rasprave odlučilo da neće glasovati.