22. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan je održana 03. kolovoza 2016. godine s početkom u 20,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2016. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Komisije za dodjelu priznanja i donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Pićan za 2016. godinu
 4. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 9476, k.o. Pićan
 5. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 1449, k.o. Tupljak
 6. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 13099, k.o. Pićan
 7. Pravilnik o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Pićan
 8. Vijećnička pitanja.
Poziv za sjednicu

 

 1. Zapisnik
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
 3. Zapisnik Komisije za dodjelu priznanja
 4. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 9476
 5. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 1449
 6. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 13099
 7. Pravilnik o otpisu potraživanja i obveza