Arhiva objava

25. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan

02. siječnja 2017. | Sjednice

25. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je 29. studenoga 2016. godine s početkom u 18,30 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red: 

  1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. Odluka o suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o nagodbi
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
  4. Vijećnička pitanja.

Predsjednik vijeća je predložio da se sa dnevnog reda skine točka 1. “Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan” zbog toga jer nedostaju materijali i predložio da se o toj točki raspravlja na sljedećoj sjednici. Jednoglasno je usvojena izmjena dnevnog reda.

Dnevni red

 

2.  Odluka o suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o nagodbi

3.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi