26. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan je održana 22. prosinca 2016. godine s početkom u 18,30 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Verifikacija zapisnika sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2016. g.
 4. Drugo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2017. godinu
 5. Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Pićan
 6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan – projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Medigi-Montovani
 7. Vijećnička pitanja.

Predsjednik vijeća je predložio da se točka 4. “Drugo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2017. godinu” skine sa dnevnog reda, te da se umjesto toga doda “Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama”. Predloženi dnevni red je usvojen kako slijedi:

 1. Verifikacija zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Verifikacija zapisnika sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2016. g.
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 5. Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Pićan
 6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan – projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Medigi-Montovani
 7. Vijećnička pitanja.
Dnevni red

 

 1. Zapisnik sa 24. sjednice
 2. Zapisnik sa 25. sjednice
 3. Druge izmjene i dopune Proračuna su objavljene ovdje: https://www.pican.hr/o-picnu/proracun/
 4. Odluka o ID Odluke o nerazvrstanim cestama
 5. Odluka o usvajanju PUR-a   Program ukupnog razvoja
 6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja