28. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan je održana 08. ožujka 2017.g. s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red: 

 1. Verifikacija zapisnika sa 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan
 3. Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
 4. Program potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2017.g.
 5. Program poticanja razvoja malog gospodarstva za 2017.g.
 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
 7. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
 8. Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2017. godinu
 9. Program javnih potreba i usluga u zdravstvu za 2017.g.
 10. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2017.g.
 11. Socijalni program Općine Pićan za 2017.g.
 12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2016.g.
 13. Odluka o raspodjeli rezultata
 14. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2017.g.
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2016.g.
 16. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2017.g.
 17. Odluka o pristupanju u članstvo Udruge općina u RH
 18. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada
 20. Odluka o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođenčad
 21. Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza
 22. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih listi i vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2017.g.
 23. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt “Vatrogasni dom”  — usvojena dopuna Dnevnog reda na prijedlog Predsjednika vijeća
 24. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt “Mrtvačnica Pićan”  — usvojena dopuna Dnevnog reda na prijedlog Predsjednika vijeća
 25. Vijećnička pitanja.
Dnevni red
 1. Zapisnik
 2. Odluka o donošenju ID PPU OP
 3. Program javnih potreba u kulturi
 4. Program potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti
 5. Program poticanja razvoja malog gospodarstva
 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 7. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 8. Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata
 9. Program javnih potreba i usluga u zdravstvu
 10. Program javnih potreba u sportu
 11. Socijalni program
 12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016.g.
 13. Odluka o raspodjeli rezultata
 14. I. Izmjene i dopune Proračuna 2017
 15. Izvješće o stanju sustava CZ za 2016.g.
 16. Godišnji plan razvoja sustava CZ
 17. Odluka o pristupanju u Udrugu općina u RH
 18. Odluka o prihvaćanju Sporazuma (Opća bolnica Pula)
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu (1. Maj d.o.o. Labin)
 20. Odluka o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođenčad
 21. Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza
 22. Odluka o raspoređivanju sredstava
 23. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – vatrogasni dom
 24. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – mrtvačnica