Arhiva objava

Prijedlog rang liste stipendista – učeničke stipendije

10. listopada 2019. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2019/2020. (KLASA: 022-05/19-01/63, URBROJ: 2144/05-01-01-19-2), dostavlja se Načelniku Općine Pićan i objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

TABLICA 2.
PRIJEDLOG RANG LISTE
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
Erin Pamić 140
Keti Smoković 120
Jan Čule 120
Luka Baćac 110
Filip Težak 100
Andro Lukšić 100
David Stojšić 100
Hana Depikolozvane 100
Antonio Tončić 90
Luka Brenko 90
Simon Baćac 80
Andi Jeromela 80
Mihael Piglić 70
Viktor Belušić 60
Leon Lukež 60
Mateja Jakačić 60
Luka Aničić 60
Elena Lukšić 50
Marko Jakačić 50

 

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Komisija za stipendiranje
Martina Bilić, v.r.
Mirjana Ban, v.r.
Samanta Floričić Fonović, v.r.

Rang lista – privremena