5. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan je održana dana 30. siječnja 2018. g. s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pićan
 3. Program javnih potreba u kulturi za 2018.g.
 4. Program potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2018.g.
 5. Program poticanja razvoja malog gospodarstva za 2018.g.
 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
 7. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
 8. Program javnih potreba i usluga u zdravstvu za 2018.g.
 9. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2018.g.
 10. Socijalni program Općine Pićan za 2018.g.
 11. Zaključak o uvođenju tablet računala za rad članova Općinskog vijeća Općine Pićan
 12. Vijećnička pitanja.
Poziv – dnevni red
 1. Zapisnik sa 4. sjednice
 2. Odluka o načinu pružanja usluge otpada…
 3. Program javnih potreba u kulturi
 4. Program javnih potreba u vatrogastvu i CZ
 5. Program poticanja razvoja malog gospodarstva
 6. Program gradnje objekata i uređaja kom.infr.
 7. Program održavanja objekata i uređaja kom.infr.
 8. Program javnih potreba i usluga u zdravstvu
 9. Program javnih potreba u sportu
 10. Socijalni program
 11. Zaključak o uvođenju tableta