Temeljem članka 198. ZJN 2016, objavljuje se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt Dokumentacije o nabavi radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Pićan, koje je trajalo 5 dana, tj. od 13. do 19. lipnja 2017.g., te je bilo objavljeno na web stranici Općine Pićan: https://www.pican.hr/analiza-trzista-u-svrhu-pripreme-i-informiranja-gospodarskih-subjekata-asfaltiranje-nerazvrstanih-cesta/

IZVJEŠĆE