Arhiva objava

Prethodno savjetovanje (analiza tržišta) u svrhu pripreme i informiranja gospodarskih subjekata – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Montovani-Medigi

03. travnja 2018. | Javna nabava

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
U tom smislu javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova male i velike vrijednosti ili nabavu robe ili usluga velike vrijednosti, staviti slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, u trajanju od najmanje pet dana. Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Slijedom navedenog, objavljuje se tehnički opis, troškovnik i nacrt Dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za:

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Montovani-Medigi na području Općine Pićan

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Savjetovanje traje zaključno do 12.04.2018. do 12:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi uputite na e-mail martina.bilic@pican.hr.

 

Dokumentacija o nabavi Troškovnik Tehnički opis