Zainteresirani poljoprivrednici pozivaju se da prisustvuju edukaciji i radionici izrade biodinamičkih preparata u organizaciji Centra dr. Rudolfa Steinera: