Arhiva objava

Europska unija financira izradu Programa ukupnog razvoja Općine Pićan

06. prosinca 2016. | Novosti

Općina Pićan provodi aktivnost izrade Programa ukupnog razvoja Općine Pićan za razdoblje 2015.-2020.godine. Odlukom o dodjeli sredstava od 13. svibnja 2016. godine je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelila Općini Pićan potporu za izradu Programa ukupnog razvoja u iznosu od 86.875,00 kuna. Ulaganje se provodi u okviru Programa ruralnog razvoja RH, a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Konkretno se radi o Podmjeri 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – provedba Operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”. Iznos potpore iz proračuna EU iznosi 85%, a iznos potpore iz proračuna RH iznosi 15%.

Program ukupnog razvoja Općine Pićan (PUR) je temeljni strateški dokument razvoja lokalne zajednice, formiran u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka u razdoblju od 2015. do 2020. godine. PUR predstavlja razvojni dokument koji određuje što sve u narednim godinama treba učiniti da život u općini Pićan bude uspješniji, bogatiji i ljepši te služi kao vodič i okvir lokalnoj samoupravi u procesu razvoja. Osim toga, potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati, dok je za donatore osnovni dokument na temelju kojega odlučuju o raspodjeli bespovratnih sredstava. Njegova svrha je:

  • sveobuhvatni održivi razvoj zajednice
  • optimalno korištenje resursa
  • postizanje zadanih ciljeva razvoja
  • zadovoljstvo stanovnika zajednice.

Programom je definirano pet strateških ciljeva usmjerenih ka razvoju općine, jačanju i očuvanju njezinih potencijala te zaustavljanju procesa depopulacije stanovništva:

  • izgradnja javne komunalne infrastrukture,
  • kreiranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj gospodarstva,
  • poticanje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog turizma,
  • zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima,
  • poboljšanje društvene infrastrukture i razvoj civilnog društva.

Općinska uprava Općine Pićan prepoznala je važnost Programa te je inicirala njegovu izradu zbog iznimne važnosti u definiranju razvojnog puta općine u sljedećih nekoliko godina te time stvorila preduvjete za uspješnu realizaciju planiranih projekata i iskoristivost sredstava namijenjenih regionalnom razvoju.

plakat