Arhiva objava

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za udruge

16. siječnja 2018. | Udruge

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (SN Općine Pićan br. 1/16), te članka 40. Statuta Općine Pićan, načelnik Općine Pićan donosi Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan za 2018. godinu:

Godišnji plan raspisivanja natječaja