Arhiva objava

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za udruge u 2021.g.

11. siječnja 2021. | Udruge

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Općine Pićan br. 1/16), te članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan za 2021. godinu:

Godišnji plan raspisivanja natječaja 2021