Arhiva objava

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za udruge u 2023.g.

10. siječnja 2023. | Udruge

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/16), te članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pićan objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan za 2023. godinu:

Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge u 2023. godini