Arhiva objava

Govor načelnika povodom Svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

17. kolovoza 2021. | Novosti

U ponedjeljak, 16.08.2021.g., povodom Dana Općine Pićan i blagdana Sv. Roka, zaštitnika Pićna, održana je Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan.

Vjerujemo da bi svim našim sugrađanima bilo zanimljivo čuti o realiziranim aktivnostima i projektima u proteklom razdoblju, točnije od Dana Općine u kolovozu 2019.g. do kolovoza 2021. godine, kao i o onima koji su planirani za buduće razdoblje, te stoga u nastavku prenosimo govor načelnika Općine Pićan Deana Močinića:

Pandemija je u proteklih godinu i pol dana utjecala na cijeli svijet, pa tako i na planirane aktivnosti i projekte Općine Pićan. No, usprkos tome Općina je uspjela ostvariti dobre rezultate u pogledu planiranih aktivnosti i projekata.

Vijećnici su u travnju 2020. godine ukinuli svoje naknade, kao i naknade svim članovima radnih tijela Vijeća i radnog tima načelnika, te zamjenicima načelnika.

U 2020. godini nisu zbog strogih epidemioloških mjera održane manifestacije: Petivina, LegendFest, Rokova, Bortulja, Sv. Katarina, ljetna škola plivanja pa čak ni svečana sjednica uz Dan Općine.

S obzirom na to da su pojedine epidemiološke mjere još uvijek na snazi ni u ovoj 2021. godini nisu organizirane manifestacije koje bi okupile veći broj posjetitelja – organizirano je, međutim prikazivanje filmova i predstava na otvorenom u Pićnu, Tupljaku i Sv. Katarini, održan je na otvorenom i sportski program povodom Rokove kao i pjesnička večer „Pićonski feroli i feralići“ a i ova svečana sjednica uz Dan općine održava se u skromnijem obliku.

Kada govorimo o projektima komunalne infrastrukture koja je u malim mjestima od velikog značaja za kvalitetniji život žitelja općine, ističemo kako se u proteklom razdoblju na području Općine Pićan doista nastojalo podići razinu komunalnog uređenja na još višu razinu.
Tako je najprije krajem 2019. godine izgrađeno igralište u Juranima.

U travnju 2020. godine usvojen je Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Pićan jug.

U svibnju prošle godine započela je izgradnja vatrogasnog doma u Sv. Katarini. Na temelju provedenog postupka javne nabave, sklopljen je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom De Conte d.o.o. iz Labina.

DVD Pićan dao je za izgradnju dvije donacije u iznosu od 200.000,00 kuna na čemu im Općina srdačno zahvaljuje.

Izgrađeno je i opremljeno dječje igralište u Tupljaku, koje se nalazi u sklopu sportskog kompleksa uz sufinanciranje od 80% od strane LAG-a „Istočna Istra“.

Svim domaćinstvima podijeljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – žuti za plastiku/metal te i plavi za papir/karton. Još 2018. godine Općina Pićan javila se na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen je Ugovor o nabavi spremnika, prema kojem su za nabavu spremnika osigurana sredstva EU u iznosu od 85% troškova.

U ovoj se godini ponovo započelo s asfaltiranjem nerazvrstanih cesta i puteva, kao što je to bila praksa svake godine, izuzev prošle 2020. koja je bila obilježena pandemijom. Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave, kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je tvrtka Cesta d.o.o. Pula, te je sklopljen ugovor na iznos od 590.825,00 kn s PDV-om.

U tijeku su radovi na izgradnji vodovodnog ogranka iznad kote 300, sela Rimanići – Tominčići – Medigi – Ćopi – Maršani – Stanišići. Općina Pićan ovim se putem zahvaljuje Hrvatskim vodama i Istarskom vodovodu Buzet na investiciji.

Započeli su radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe naselja Slavići, pa zahvale od strane općine idu i Vodovodu Labin d.o.o. na projektu. S istim vodovodom planirana je izgradnja vodospreme Kukurini, izgradnja sustava vodoopskrbe Stojšići – Krbune – Breg, izvedba vodospreme Floričići i izgradnja vodoopskrbe za naselje Bafi.

Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. je ishodio građevinsku dozvolu za mrežu odvodnje otpadnih voda naselja Sv. Katarina, te je zatražena lokacijska dozvola za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Aktivno se radi i na postavljanju i nadogradnji javne rasvjete, te na povećanju broja rasvjetnih tijela na području cijele općine a sredstvima općinskog proračuna redovito se održavaju i lokalni putevi.

Općina Pićan je i socijalno osjetljiva sredina. Svake godine izdvajaju se iznosi potrebni za program socijalne skrbi, kojim se općina brine o socijalno ugroženim sugrađanima. Isplaćuju se jednokratne novčane pomoći potrebitima, sufinanciraju se prijevoz za djecu s posebnim potrebama i marende za sve osnovnoškolce, daje se pomoć za podmirenje troškova stanovanja, troškove logopeda i mamografije, novčano se pomaže osobama s invaliditetom, sufinancira se rad Crvenog križa Labin.

Svake godine Općina osigura prigodne poklone Djeda Božićnjaka za najmlađe žitelje općine.

Umirovljenicima, nezaposlenima i domaćicama dodijeljeni su, kao i svake godine, povodom božićnih i novogodišnjih blagdana bonovi u vrijednosti od 200 kuna. Ove godine su prvi put dodijeljeni i bonovi povodom uskršnjih blagdana, u istom iznosu.

Donacijama se podržava rad Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, pa se tako sufinancira produženi boravak za učenike osnovnih škola, školska marenda, udžbenici, boravak djece u jaslicama i vrtiću. Svim se studentima ali i srednjoškolcima daju stipendije.

U rujnu 2020. godine prvi su puta podijeljeni i bonovi za osnovnoškolce za nabavu školskog pribora i materijala.

Sve u Općini Pićan posebno veseli činjenica da je u 2019. godini dodijeljeno 14, a u 2020. čak 16 jednokratnih novčanih naknada za novorođenu djecu i Pićan se doista može pohvaliti porastom broja djece u posljednjih nekoliko godina.

U 2019. godini u Općini Pićan dodijeljeno je 19 novih učeničkih i 8 novih studentskih stipendija, a 2020. godine 13 novih učeničkih i 8 novih studentskih stipendija. Stipendije tako trenutno ukupno prima 50 učenika i 35 studenata. Ove su godine dodijeljene 4 studentske i 6 učeničkih nagradnih stipendija najuspješnijim učenicima i studentima.

Ipak, najznačajniji projekt u proteklom razdoblju za Općinu Pićan je osnivanje Dječjeg vrtića Lišnjak. Vrtić je osnovan u travnju 2020. godine a 1. prosinca iste godine, nakon temeljitih i iscrpnih priprema, započeo je s radom u matičnom objektu Pićan gdje je jedna vrtićka skupina i područnom odjeljenju Tupljak gdje se nalaze jedna vrtićka i jedna jaslička skupina. Izvedene su potrebne pripreme i radovi kako bi se prostor bolje opremio i prilagodio potrebama najmlađih, na čemu Općina Pićan zahvaljuje svima koji su pomogli svojim donacijama, posebno tvrtki Rockwool.

Kad je riječ o kulturi i turizmu, u ožujku ove godine usvojena je Strategija razvoja turizma Općine Pićan, čije je financiranje ostvareno od strane EU putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 90% .

Centar za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu je 2020. i ove godine, tijekom ljetnih mjeseci, organizirao ljetne radionice na temu nematerijalne kulturne baštine za djecu osnovnoškolskog uzrasta.

U Tupljaku je u ožujku ove godine, kod rudarskog šohta, a povodom obilježavanja Labinske republike, održana predstava pod nazivom „Macići“ koju su izveli glumci Istra Inspirita, za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole Vladimir Nazor Potpićan, područnih škola Sv. Katarina i Pićan.

U planu je uređenje vidikovca kod crkvice Sv. Mihovila u Pićnu gdje će se postaviti stol od masivnog drva i dvije klupe.

Općina Pićan je i prošle i ove godine, kao i prethodnih, raspisala natječaj kojim se sufinancira rad udruga i sve u općini veseli što se i na taj način podupire rad civilnog društva. Prošle godine potpora je isplaćena za 12 a ove za 16 udruga. Donacijama je podržan rad DVD-a Pićan i Crvenog križa Labin.

Nadalje, proveden je natječaj za poljoprivrednike i dodijeljena je 61 potpora, odnosno isplaćeno je ukupno 193.367,82 kune potpora a postotak sufinanciranja ulaganja iznosi 20%.

U okviru programa WiFi4EU, s ciljem uvođenja besplatnog bežičnog interneta za građane i posjetitelje u javnim prostorima, u travnju je završeno instaliranje opreme za javni bežični Internet na šest lokacija Općine.

U srpnju ove godine Općina Pićan ponovno je dobila „peticu“ iz transparentnosti proračuna, prema istraživanju Instituta za javne financije.

Općina Pićan uspješno surađuje s udrugama, poduzetnicima i obrtnicima na ovom području, uz podršku Istarske županije i Turističke zajednice središnje Istre. Na dobroj suradnji općina svima zahvaljuje.

Dosta je toga učinjeno u proteklom dvogodišnjem razdoblju ali puno je planova i za nadolazeće razdoblje.

Pokrenut je tako postupak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja te su pozvani svi zainteresirani građani za uključivanje nekretnina u građevinska područja da dostave svoje zahtjeve. Također su u tijeku pripreme za pokretanje postupka izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug.

U tijeku je priprema projektne dokumentacije za proširenje postojećeg dječjeg vrtića u Pićnu – planirano je izgraditi prostorije za još jednu vrtićku i jednu jasličku skupinu.

U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg igrališta u Pićnu i izgradnju javnog sanitarnog čvora u sklopu igrališta, koji će biti otvoren za sve posjetitelje.

Predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za projekt proširenja groblja u Pićnu.

Općina je u potrazi za investitorima koji bi bili spremni preuzeti projekt rekonstrukcije barunove palače u Pićnu u mini-hotel, za što je građevinska dozvola ishodovana još 2013. godine, te za investitorima zainteresiranima za projekt rekonstrukcije ruševine na vidikovcu Sv. Helene u kafić i suvenirnicu, za što je građevinska dozvola ishodovana 2019. godine.

Općina Pićan u rujnu će na Natječaj 7.4.1. u sklopu Programa ruralnog razvoja kandidirati za sufinanciranje projekt izgradnje Legend-Kuće u Pićnu i projekt izgradnje igrališta – poligona za potrebe DVD-a u sklopu novog vatrogasnog doma u Sv. Katarini.