Općina Pićan kao jedinica lokalne samouprave odnosno tijelo javnog sektora, nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske
(„Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon)

kojim se prenosi

Direktiva (EU)2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26.listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora(SLL327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Pićan smještene na URL adresu https://pican.hr

Stupanj usklađenosti web stranice pican.hr djelomično je usklađen sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku:

  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
  • Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word ili sličnog tekstualnog uređivača, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, word dokumenti se downloadaju
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.
  • Ne postoji mogućnost automatskog povećavanja kontrasta radi optimizacije čitljivosti

>>> Općina Pićan je u procesu postavljanja svih tehnički izvedivih zahvata za bolju pristupačnost sadržaju.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Pićan.

Izjava je zadnji put preispitana 26. listopada 2020.

Općina Pićan će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Pićan korisnici mogu uputiti elektroničkom poštom na: info@pican.hr

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr