Općinski načelnik donio je dana 07. travnja 2022.g. Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan, te Odluku o izmjenama i dopunama Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2022.g. i Uputa za prijavitelje.

Javni natječaj za udruge možete pronaći na sljedećem linku: https://www.pican.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-na-podrucju-opcine-pican-u-2022-godini/