Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Načelnik Općine Pićan donosi i objavljuje sljedeće Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu:

Izmjene i dopune Plana nabave 2016.g.