Temeljem članka 198. ZJN 2016, objavljuje se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt Dokumentacije o nabavi radova za izgradnju sportskog kompleksa Tupljak, koje je trajalo 7 dana, tj. od 18. do 25. listopada 2017.g., te je bilo objavljeno na web stranici Općine Pićan: http://www.pican.hr/analiza-trzista-u-svrhu-pripreme-i-informiranja-gospodarskih-subjekata-izgradnja-sportskog-kompleksa-tupljak/

Izvješće – SK Tupljak