Arhiva objava

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU PZ “Jurani”

04. rujna 2023. | Novosti

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”:

Izvješće o javnoj raspravi – I. Izmjene i dopune UPU PZ Jurani