Arhiva objava

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU PZ Pićan-jug

21. rujna 2022. | Novosti

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”.

Izvješće o javnoj raspravi – I. ID UPU PZ Pićan-jug