Arhiva objava

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

21. rujna 2022. | Novosti

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan.

Izvješće o javnoj raspravi – V. ID PPU OP