Arhiva objava

Izvješće o javnoj raspravi – UPU PZ “Pićan-jug”

31. siječnja 2020. | Novosti

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug” (u nastavku: UPU) utvrđena je temeljem Zaključka Načelnika Općine Pićan, KLASA: 022-05/18-01/80, URBROJ: 2144/05-01-01-19-67 od 23. listopada 2019.g. 

Uvid u prijedlog UPU-a trajao je od 04. studenoga do 04. prosinca 2019.g., te se mogao izvršiti u prostorijama Općine Pićan na adresi Pićan 40, Pićan, svakim radnim danom od 8.30 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan – www.pican.hr.

Javno izlaganje je održano dana 21. studenoga 2019. godine. O javnom izlaganju vođen je zapisnik, koji čini sastavni dio Izvješća o javnoj raspravi.

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju (153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi