Temeljem članka 102. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13), objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan:

Izvješće o javnoj raspravi