Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi – I. ID UPU PZ Pićan-jug