Arhiva objava

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

18. listopada 2022. | Novosti

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi – V. ID PPU OP