Arhiva objava

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi – UPU “PZ Pićan-jug”

17. ožujka 2020. | Novosti

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan-jug” (u nastavku: UPU) utvrđena je temeljem Zaključka Načelnika Općine Pićan, KLASA: 022-05/18-01/80, URBROJ: 2144/05-01-01-20-91 od 06. veljače 2020. godine.

Uvid u prijedlog UPU-a trajao je od 17. veljače do 03. ožujka 2020.g., te se mogao izvršiti u prostorijama Općine Pićan na adresi Pićan 40, Pićan, svakim radnim danom od 8.30 do 14.00 sati u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan – www.pican.hr

Javno izlaganje je održano dana 20. veljače 2020.g. O javnom izlaganju vođen je zapisnik, koji čini sastavni dio Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Temeljem članka 102. i 104. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi