U skladu sa zakonskom odredbom o obvezi polugodišnjeg izvještavanja o primljenim donacijama i javnoj objavi, objavljuje se izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja za vijećnika Ružić Branka.

Izvješće:

Izvješće