Temeljem članka 198. ZJN 2016 i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), objavljuje se Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nacrt Dokumentacije o nabavi radova za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Montovani – Medigi na području Općine Pićan, koje je trajalo 7 dana, tj. od 05. do 12. travnja 2018.g., te je bilo objavljeno na web stranici Općine Pićan: https://www.pican.hr/analiza-trzista-u-svrhu-pripreme-i-informiranja-gospodarskih-subjekata-rekonstrukcija-nerazvrstane-ceste-montovani-medigi/

Izvješće