Temeljem članka 198. ZJN 2016 i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), objavljuje se Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nacrt Dokumentacije o nabavi radova za izgradnju vatrogasnog doma DVD Pićan, na području Općine Pićan, koje je trajalo 7 dana, tj. od 20. do 27. prosinca 2019.g., te je bilo objavljeno na web stranici Općine Pićan: https://www.pican.hr/prethodno-savjetovanje-analiza-trzista-u-svrhu-pripreme-i-informiranja-gospodarskih-subjekata-izgradnja-vatrogasnog-doma-dvd-pican/

IZVJEŠĆE