Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pićan objavljen je dana 21. prosinca 2021. godine i trajao je do 20. siječnja 2022. godine.

Tijekom javnog savjetovanja zaprimljen je jedan obrazac sa prijedlozima, primjedbama odnosno komentarima.

Objavljuje se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Javno savjetovanje možete pogledati na sljedećem linku: https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-opcine-pican/