Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Odluku o socijalnoj skrbi objavljen je dana 24. studenoga 2022. godine i trajao je do 24. prosinca 2022. godine.

Tijekom javnog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Objavljuje se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Javno savjetovanje možete pogledati na sljedećem linku: https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-socijalnoj-skrbi/