Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na nacrt Odluke o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice na groblju u Pićnu, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Pićnu, Tupljaku, Krbunama i Grobniku. objavljen je dana 09. rujna 2022. godine i trajao je do 09. listopada 2022. godine.

Tijekom javnog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Objavljuje se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Javno savjetovanje možete pogledati na sljedećem linku: https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-visini-naknade-za-usluge-koristenja-mrtvacnice-na-groblju-u-picnu-iskolcenja-i-evidentiranja-grobnog-mjesta-na-grobljima-u-picnu-tupljaku-krbunama-i-grobniku/