Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća objavljen je dana 08. veljače 2018. godine i trajao je do 10. ožujka 2018. godine.

Tijekom internetskog savjetovanja zaprimljeno je 11 komentara. Objedinjeni komentari s očitovanjima objavljeni su u izvješću, koji je sastavni dio ovog izvješća.

Objavljuje se izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću:  Izvješće