Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022.g. objavljen je dana 25. travnja 2022. godine i trajao je do 05. travnja 2022. godine.

Tijekom javnog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Objavljuje se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Javno savjetovanje možete pogledati na sljedećem linku: https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-program-potpora-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-opcine-pican-za-2022-godinu/